Τελευταία ενημέρωση
10 Φεβρουαρίου 2023

Όροι χρήσης

Πριν από τη χρήση της Foxiflix, εσείς (δηλαδή ο χρήστης, ως επισκέπτης του ιστότοπου ή χρήστης των άλλων προϊόντων μας) θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν έγγραφο (εφεξής “Όροι”), σύμφωνα με το οποίο σας παρέχουμε πρόσβαση στην Foxiflix. Οποιαδήποτε χρήση των ιστοσελίδων μας, της εφαρμογής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικτυακής υπηρεσίας όπου φιλοξενείται το Foxiflix ή το λογισμικό του (λειτουργία) αναγνωρίζεται ως αποδοχή των παρόντων Όρων, δηλαδή δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσετε τo Foxiflix υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και τη συγκατάθεσή σας στην Πολιτική Απορρήτου. Εάν ένας χρήστης δεν αποδέχεται τους Όρους στο σύνολό τους, πρέπει να απέχει από τη χρήση της Foxiflix  και να εγκαταλείψει τον αντίστοιχο ιστότοπο ή προϊόν.

1. Η Foxiflix  ανήκει και λειτουργεί……..(εφεξής “Ιδιοκτήτης”).

Η Foxiflix αναφέρεται σε ένα προϊόν λογισμικού ή, με απλά λόγια, σε μια διαδικτυακή υπηρεσία που προορίζεται για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, όπως:

για τον χρήστη να αναζητά και να λαμβάνει, με βάση τα ερωτήματά του και τη λειτουργικότητα του λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με αεροπορικά εισιτήρια και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εταιρειών, OTAs, συστημάτων κρατήσεων, ξενοδοχείων κ.λπ. (υπηρεσία μετα-αναζήτησης), οι οποίοι είναι συνεργάτες του Ιδιοκτήτη, καθώς και για τη διευκόλυνση (μερική αυτοματοποίηση) της διαδικασίας αγοράς (κράτησης) εντός της διεπαφής υποβοηθούμενης κράτησης.

Nα παρακολουθεί και να παρέχει στον χρήστη που έχει εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο της  Foxiflix στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων ταξιδιωτικών προϊόντων για συγκεκριμένους προορισμούς, καθώς και διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με την Foxiflix  και τρίτους μέσω ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων και των push notifications, για να παρέχει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες της Foxiflix  τη δυνατότητα εξατομίκευσης της λειτουργίας του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της απομνημόνευσης των δεδομένων που έχει καθορίσει ο χρήστης και της αποθήκευσης των ρυθμίσεων για τη διαδικασία υποβοηθούμενης κράτησης, να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια στο ιστολόγιο της Foxiflix (μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς), για να παρέχει στον χρήστη την ευκαιρία να συμμετέχει σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς (διαδικτυακές εκδηλώσεις μάρκετινγκ και ειδικά έργα), που διοργανώνονται από τον ιδιοκτήτη ή/και τους συνεργάτες του στην Foxiflix και σε συναφείς τομείς, για την εκπλήρωση άλλων νόμιμων σκοπών που υπονοούνται και μπορούν να ικανοποιηθούν με τη χρήση των λειτουργιών της Foxiflix αποκλειστικά μέσω της διεπαφής χρήστη.

Σημαντικό! Η Foxiflix δεν είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να αγοράσετε αεροπορικά εισιτήρια Αεροπορικά εισιτήρια,διαμονές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, υπηρεσίες μεταφοράς, τουρ ή άλλες υπηρεσίες / προϊόντα.ή άλλες. Οποιαδήποτε εμπορική σχέση με τον χρήστη σχετικά με μια αγορασμένη υπηρεσία που βρίσκεται στην Foxiflix πραγματοποιείται από την πλευρά των συνεργατών της Foxiflix . Ο Ιδιοκτήτης δεν συμμετέχει σε αυτές τις σχέσεις με κανέναν τρόπο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, συμφωνείτε να απευθυνθείτε για την επίλυσή τους απευθείας στα μέρη που σύναψαν τη σχέση μαζί σας για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

Η ανάρτηση πληροφοριών και περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής σχετικά με αεροπορικά εισιτήρια, προϊόντα, υπηρεσίες και παρόχους τέτοιων υπηρεσιών στην Foxiflix δεν συνιστά ούτε σύσταση, οδηγία ή πρόσκληση για την αγορά μιας τέτοιας υπηρεσίας ούτε αξιολόγηση ή σύγκριση αυτών των υπηρεσιών/συνεργατών μεταξύ τους.

2. Η χρήση της Foxiflix

2.1. Χρησιμοποιώντας την Foxiflix και επισκεπτόμενοι τους ιστότοπους/εφαρμογές του Ιδιοκτήτη, επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι έχετε ενηλικιωθεί στη χώρα διαμονής σας, έχετε την απαραίτητη δικαιοπρακτική ικανότητα, έχετε λάβει τις απαραίτητες συναινέσεις και άδειες, εάν ενεργείτε προς το συμφέρον κάποιου άλλου, και παρέχετε ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες κατά τη χρήση της Foxiflix.

2.2. Ο Ιδιοκτήτης σας χορηγεί δωρεάν μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για πρόσβαση στην Foxiflix σε μια προσωπική συσκευή σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, για τον άμεσο λειτουργικό σκοπό της Foxiflix και αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς που καθορίζονται στους Όρους.

2.3. Η αλληλεπίδραση με την Foxiflix , συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού ερωτημάτων αναζήτησης αεροπορικών εισιτηρίων, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής διεπαφής που παρέχεται στους χρήστες.

2.4. Όταν χρησιμοποιείτε την Foxiflix, συμφωνείτε:

να μην παρεμβαίνετε στις εργασίες της Foxiflix με τρόπους που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση της απόδοσής της, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης αιτημάτων με άλλους τρόπους εκτός από τη διεπαφή χρήστη,

να μην χρησιμοποιείτε προγράμματα ή εφαρμογές που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη να αλληλεπιδρούν με την Foxiflix,

να μην τροποποιείτε, βελτιώνετε, μεταφράζετε σε άλλες γλώσσες, αποσυμπιέζετε, αποσυναρμολογείτε, αποκωδικοποιείτε, πλαισιώνετε, εξομοιώνετε, παραβιάζετε την ακεραιότητα ή επαναφέρετε τον πηγαίο κώδικα της Foxiflix ή οποιουδήποτε μέρους του,

να μην χρησιμοποιείτε την Foxiflix ή το περιεχόμενο που διατίθεται σε αυτήν για παράνομους σκοπούς ή για την επιδίωξη αθέμιτου σκοπού, για παράδειγμα, να μεταβείτε σε ιστότοπους συνεργατών και να πραγματοποιήσετε δόλιες κρατήσεις.

2.5. Ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τερματίσει τη συντήρηση της Foxiflix, να αλλάξει τη λειτουργικότητά του, καθώς και να απαγορεύσει σε συγκεκριμένο χρήστη, ενώ ο χρήστης υποχρεούται να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Foxiflix μετά από το συγκεκριμένο αίτημα.

2.6. Μέσω της Foxiflix δίνεται επίσης η δυνατότητα στους χρήστες να εξατομικεύσουν τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας για τις δικές τους ανάγκες. Συμφωνείτε ότι το γεγονός ότι εξουσιοδοτείτε στον ιστότοπο/την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό που σας έχει εκχωρηθεί στην Foxiflix και έτσι παρέχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως η υποβοηθούμενη κράτηση, οι προσφορές ή το ιστορικό αναζήτησης, ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

2.7. Ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενό σας και/ή να περιορίσει την πρόσβαση άλλων χρηστών στο εν λόγω περιεχόμενο, εάν το εν λόγω περιεχόμενο ή οι ενέργειές σας ενδέχεται δυνητικά, με οποιονδήποτε τρόπο, να παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, την Πολιτική Απορρήτου, την ισχύουσα νομοθεσία ή τους γενικά αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς στο διαδίκτυο ή να απειλούν την ασφάλεια της υπηρεσίας ή την υπηρεσία τρίτων, καθώς και την ψυχολογική τους κατάσταση.

3. Αποποιήσεις ευθυνών και ευθύνη

3.1. Η λειτουργικότητα της Foxiflix παρέχεται “ως έχει”. Ο Ιδιοκτήτης δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την χωρίς σφάλματα και χωρίς διακοπή λειτουργία της Foxiflix, των μερών, των συστατικών ή των λειτουργιών του, τη συμμόρφωση της λειτουργικότητας της Foxiflix με συγκεκριμένες προσδοκίες του χρήστη. Ο Ιδιοκτήτης δεν εγγυάται την ειλικρίνεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων που παρέχονται από την Foxiflix, ούτε παρέχει οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μετα-αναζήτησης ή άλλων διαθέσιμων λειτουργιών.

3.2. Ο Ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες οποιασδήποτε χρήσης ή αδυναμίας χρήσης της Foxiflix (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων) ή/και για τη ζημία που προκαλείται σε εσάς ή/και σε τρίτους ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης, μη χρήσης ή αδυναμίας χρήσης της Foxiflix ή των ξεχωριστών συστατικών ή/και λειτουργιών της, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών σφαλμάτων ή αποτυχιών στη λειτουργία της.

3.3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Foxiflix σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεστε και αναλαμβάνετε την ευθύνη για την παραβίαση των περιορισμών στη χρήση της Foxiflix ή των διαφόρων λειτουργιών του σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία.

3.4. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι τρίτων για τις ενέργειές σας που σχετίζονται με τη χρήση της Foxiflix, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οι ενέργειες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων τρίτων, καθώς και για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρήση της Foxiflix.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

4.1.
 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που συνιστούν την Foxiflix ή/και χρησιμοποιούνται από αυτήν (προϊόν λογισμικού και υλικού, διεπαφή, αλγόριθμοι, σχεδιασμός, μηχανική των αλληλεπιδράσεων, κείμενα, εικόνες, βάσεις δεδομένων, γνώσεις, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, άλλα μέσα αναγνώρισης κ.λπ.), καθώς και ονόματα χώρου, ανήκουν στον Ιδιοκτήτη ή σε τρίτους, οι οποίοι είναι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων και έχουν παράσχει στον Ιδιοκτήτη άδεια χρήσης ή διανέμονται από τον Ιδιοκτήτη για λογαριασμό των κατόχων των δικαιωμάτων.

4.2. Αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλο περιεχόμενο τρίτων, τα αποκλειστικά δικαιώματα για τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί άδειες ή δεν ανήκουν στον Ιδιοκτήτη, προβάλλονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, OTA, σύστημα κρατήσεων κ.λπ. που είναι διαθέσιμα, για παράδειγμα, σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης στην Foxiflix.

Τίποτα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως διεκδίκηση από εμάς του εν λόγω περιεχομένου τρίτων ή ως παραχώρηση, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης του περιεχομένου που εμφανίζεται στην Foxiflix χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.

4.3. Η χρήση των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που ορίζονται στην ενότητα 4.1. είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο της λειτουργικότητας που προσφέρει η Foxiflix. Συμφωνείτε ότι η χρήση της Foxiflix δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα για τα συγκεκριμένα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα δικαιώματα που ορίζονται ρητά στους Όρους.

4.4. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που λαμβάνει η Foxiflix από εσάς, κατόπιν εξουσιοδότησης ή μέσω οποιασδήποτε άλλης χρήσης της Foxiflix, πρέπει να είναι νομίμως προσβάσιμο σε εσάς και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα τρίτων ή την ισχύουσα νομοθεσία. Παρέχετε στον Ιδιοκτήτη δωρεάν, διαρκή, μεταβιβάσιμη, ανακλητή, με δυνατότητα υποαδειοδότησης άδεια χρήσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής, διανομής και προετοιμασίας παράγωγων έργων, δημόσιας εκτέλεσης και δημόσιας προβολής (σε οποιαδήποτε μορφή και σε όλα τα μέσα που είναι γνωστά ή θα επινοηθούν στο μέλλον) όλου του περιεχομένου που παρέχεται. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εν λόγω περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή, κανάλι, πλατφόρμα ή περιοχή με το δικαίωμα να το εντοπίσει σε άλλες γλώσσες. Εάν μεταφορτωθεί ή υποβληθεί στην Foxiflix, δίνετε περαιτέρω την άδεια και το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα, την εικόνα ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά σας σε σχέση με το εν λόγω περιεχόμενο.

5. Αλλαγές στους Όρους και επίλυση διαφορών

5.1.
 Ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ειδοποίηση για τους χρήστες σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στους παρόντες Όρους και την τρέχουσα έκδοσή τους δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα.

5.2. Οι αλλαγές στους Όρους τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική δημοσίευση.

5.3. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε από τους όρους των παρόντων Όρων κριθεί άκυρος, οι Όροι θα εφαρμοστούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν έγκυροι και σε ισχύ.

5.4. Οι παρόντες Όροι και όλες οι σχέσεις που σχετίζονται με τη χρήση της Foxiflix υπόκεινται στο δίκαιο του Χονγκ Κονγκ, εκτός εάν ένας συγκεκριμένος χρήστης και ο Ιδιοκτήτης συμφωνήσουν διαφορετικά.

5.5. Οποιεσδήποτε ανησυχίες και αξιώσεις σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και/ή τη χρήση της Foxiflix πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστούν με προδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών. Σε περίπτωση διαφοράς, συμφωνείτε να στείλετε ηλεκτρονικά και φυσικά την καταγγελία σας στον Ιδιοκτήτη στη νόμιμη διεύθυνση. Η περίοδος απάντησης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Ιδιοκτήτης λαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση. Εάν δεν θεωρήσετε ότι η καταγγελία σας έχει επιλυθεί εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί για την απάντηση, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στο δικαστήριο σύμφωνα με τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ.

5.6. Εάν επιθυμείτε να αφήσετε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τη χρήση της Foxiflix, το κείμενο των παρόντων Όρων ή να διευκρινίσετε τυχόν απορίες σας σχετικά με τη χρήση της Foxiflix, η ομάδα υποστήριξής μας θα είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Εάν είστε κάτοχος δικαιωμάτων και πιστεύετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Foxiflix παραβιάζει το δικαίωμά σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη νομική μας ομάδα.